Ubytovací řád


Okamžité ukončení pobytu ze strany pronajímatele:

Dojde-li k překročení povolených počtu osob během pobytu.

V případě, že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus).

Ubytovací řád:

 1. Ubytovaný host je povinen se seznámit s ubytovacím řádem a respektovat ho.
 2. Využívání areálu během pobytu je na vlastní zodpovědnost klienta.
 3. Všichni hosté musí dbát o pořádek, čistotu a šetřit zařízení, které nesmí být přemísťováno a vynášeno z budovy.
 4. Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedocházelo k poškození budovy a jejího vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.
 5. Od 22.00 hod. do 6.00 hod. je nutné dodržovat noční klid.
 6. Z bezpečnostních důvodů klient nenechává děti bez dozoru v areálu.
 7. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, který se prokáže průkazem totožnosti.
 8. Úhradu za ubytování je host povinen provést před příjezdem buď převodem na účet nebo platbou na recepci platebni kartou .
 9. Na apartmánech  je přísný zákaz kouření pod pokutou 5000 CZK.
   Kouření je povoleno na vyhrazených mistech a ve společenské mistnosti. 
 10. Při každém odchodu z ubytovacího zařízení je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 11. V den ukončení pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10. hodiny, jinak bude účtována další noc.
 12. Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče u správce ubytovacího zařízení.
 13. V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor , nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
 14. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci apartmánů.
 15. Pronajímatel budovy neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení.
 16. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 17. V případě hrubého nebo opakovaného porušování podmínek ubytování má majitel objektu právo ubytování zrušit.